Združenia

SZM.sk » Spoločnosť » Združenia


Spoločnosť Prometheus -Sekulárne listy stránka Spoločnosti Prometheus obhajuje kultúru a práva humanistov a občanov bez vyznania

CEIT Bratislava centrum ekologicky zameraných informácií a terminológie

Mládež Slovenského Červeného kríža združenie detí a mládeže v rámci hnutia červeného kríža na Slovensku pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí

Zoskupenie Zelené jablko, Košice ekologická a mládežnícka mimovládna organizácia

Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. opravovne železničných koľajových vozidiel, výroba náhradných dielov

ŽOS Vrútky sa zaoberá hlavne revíznymi a strednými opravami železničných koľajových vozidiel, ako sú elektrické rušne, elektrické motorové jednotky, osobné a špeciálne vozne

Občan Róm informácie o problematike rómskej menšiny

Margarétka - občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny privítame pomoc priaznivcov a sponzorov, podporte naše občianske združenie MARGARÉTKA, podporíte tým tiež ťažko zdravotne postihnuté deti a ich obetavých rodičov

Občianske združenie Integra združenie pre duševné zdravie

Združenie chovateľov Košice I. združenie chovateľov drobných zvierat

Občianske združenie Poškolák je mimovládna nezisková organizácia, základným cieľom je práca s deťmi a mládežou zo všetkých sociálnych skupín, Občianske združenie Poškolák